به نام خدا
گالری عکس
عکس های شما
روز مهربانی | گالری عکس2 | مطالب| فید| طراح قالب

صفحه دوم گالری عکس ها

نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 11:4 روز شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

کربلا حرم امام حسین علیه السلام
 

کربلا حرم امام حسین علیه السلام

عکس ارسالی از سید مرتضی موسوی

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 10:52 روز شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

کلاغ هایی که شهر را کثیف می کنند

 

کلاغ هایی که شهر را کثیف می کنند.

عکس ارسالی از طالب منشدی پور 

مکان عکس : اصفهان پارک ساحلی زاینده رود

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 10:37 روز شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

عکس شیطان ماهی
 

عکس شیطان ماهی

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 13:49 روز جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

ورودی آبادان فلکه فرودگاه آبادان
 

ورودی فلکه فرودگاه آبادان

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:8 روز پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

ما هیگیر
 

ماهیگیر ی در رود خانه بهمنشیر آبادان

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:5 روز پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

بلوار ساحلی ایستگاه 7آبادان

 

بلوار ساحلی ایستگاه 7آبادان

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:1 روز پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

پارک ساحلی ایستگاه 7 آبادان

 

پارک ساحلی ایستگاه ۷ آبادان

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 14:56 روز پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

آبادان ایستگاه7

 

فلکه ایستگاه ۷ آبادان

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 14:54 روز پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

زیارتگاه سید عباس آبادان
 

زیارتگاه سید عباس واقع در ایستگاه ۱۲ آبادان

برای دیدن تصویر با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 14:50 روز پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

 

برپایی تکیه محرم در آبادان

برای دیدن عکس را با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:38 روز یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

عکس ارسالی از خانم خدیجه عباس ثامری
 

برپایی تکیه محرم در آبادان

برای دیدن عکس را با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:34 روز یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

عکس ارسالی از خانم خدیجه عباس ثامری
 

گالری عکس محرم  90 (عکس های خانم ثامری)

برای دیدن ابعاد واقعی  عکس  به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:28 روز یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

عکس ارسالی از خانم خدیجه عباس ثامری
 

عکس ها ی تکیه محرم در آبادان

برپایی تکیه محرم در آبادان

برای دیدن عکس را با ابعاد واقعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:21 روز یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت

گالری عکس محرم 90 عکس های خانم ثامری
 

گالری عکس محرم  90 (عکس های خانم ثامری)

برای دیدن ابعاد واقعی  عکس  به ادامه مطلب مراجعه کنید

 


ادامه مطلب
نویسنده : طالب منشدی پور | ساعت 15:13 روز یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰
| لینک ثابت